Tag: ssh

GIT klonowanie i push

Jeśli zrobimy git clone https://github.com/zxc/repo.git, a potem: Rozwiązaniem jest klonowanie po SSH a nie HTTPS. Istniejące repozytorium możemy poprawić poleceniem: Więce na stronie Switching remote URLs from HTTPS to SSH PS: Oczywiście, żeby procedura zadziałała należy skopiować klucz publiczny na githuba

Protekcja dostępu SSH do SmartEdge

Acl dopisane do interfejsu 2/3 Przez interfejs 2/3 przedostaje się jedynie ruch SSH od hosta 192.168.2.2 Cały pozostały ruch IP od wszystkich hostów/sieci jest akceptowany przez port 2/3. Użycie admin-access-group ACL-2 in Inaczej niż w przykładzie powyżej ACL-2 dopięty jest do kontekstu, a nie interfejsu. Kontekst Test akceptuje wykonanie wewnątrz serwisu SSH. Tylko dla hostów
Read More »