Categories
PORADY

Debian Buster 10 broken IPtables 1.8.2 with Firewalld

Firewalld state fails with Debian 10 Buster

https://github.com/saltstack/salt/issues/55110

firewall-cmd --reload

line 4: RULE_REPLACE failed (No such file or directory): rule in chain OUTPUT

ip6tables-restore --version
ip6tables-restore v1.8.2 (nf_tables)

apt-get -t buster-backports install iptables

ip6tables-restore --version
ip6tables-restore v1.8.2 (nf_tables)

firewall-cmd --reload
Categories
D-Link ISP KONFIGURACJA LMS PORADY

Jak zarządzać routerem z poziomu LMS Userpanel?

Potrzebne składniki:

 • LMS / LMS-PLUS + dodatek do userpanel
 • Genie ACS
 • TR-069
 • D-Link DIR825/EE

Maszyna mieszająca rozpoczyna pracę i zobaczymy co z tego powstanie.

Categories
KONFIGURACJA PORADY

ASR920 – untagged vlan

interface GigabitEthernet0/0/0
 no ip address
 media-type rj45
 negotiation auto
 service instance 1 ethernet
 encapsulation untagged
 bridge-domain 123
 !
# gdzie bridge-domain to nasz vlan, który chcemy "odtagować"
Categories
PORADY

MariaDB: Could not increase number of max_open_files to more than 1024

Mamy problem, a raczej ostrzeżenie.

mysqld[776]: 2019-10-04 11:39:53 0 [Warning] Could not increase number of max_open_files to more than 1024 (request: 4186)
mysqld[776]: 2019-10-04 11:39:53 0 [Warning] Changed limits: max_open_files: 1024 max_connections: 151 (was 151) table_cache: 421 (was 2000)

Jak sprawdzić aktualną wartość max_open_files ?

SHOW VARIABLES LIKE 'open_files_limit';
+------------------+-------+
| Variable_name  | Value |
+------------------+-------+
| open_files_limit | 1024 |
+------------------+-------+

Procedura naprawy wygląda następująco.

cp /usr/lib/systemd/system/mariadb.service /etc/systemd/system
mkdir /etc/systemd/system/mariadb.service.d/
nano /etc/systemd/system/mariadb.service.d/limits.conf
cd /etc/systemd/system/mariadb.service.d/
echo "[Service]" >> limits.conf
echo "LimitNOFILE=4186" >> limits.conf
systemctl daemon-reload
systemctl restart mariadb

Werifikujemy w logach czy nie ma żadnych ostrzeżeń lub błędów. Sprawdzamy obecną wartość max_open_files

SHOW VARIABLES LIKE 'open_files_limit';
+------------------+-------+
| Variable_name  | Value |
+------------------+-------+
| open_files_limit | 4186 |
+------------------+-------+
Categories
PORADY

Naprawianie obrazu dysku Qcow2

Prawdopodobnie mój obraz ucierpiał z powodu dużego obciążenia operacjami I/O mimo, iż miałem Virtio-SCSI: https://forum.proxmox.com/threads/qcow2-corruption-after-snapshot-or-heavy-disk-i-o.32865/

qemu-img check disk.qcow2

ERROR OFLAG_COPIED data cluster: l2_entry=8cfdb0000 refcount=1

43782 errors were found on the image.
Data may be corrupted, or further writes to the image may corrupt it.

424996 leaked clusters were found on the image.
This means waste of disk space, but no harm to data.
524288/524288 = 100.00% allocated, 10.45% fragmented, 0.00% compressed clusters
Image end offset: 41744859136

If -r is specified, qemu-img tries to repair any inconsistencies found during the check. -r leaks repairs only cluster leaks, whereas -r all fixes all kinds of errors, with a higher risk of choosing the wrong fix or hiding corruption that has already occurred.

qemu-img check -r all disk.qcow2

Repairing OFLAG_COPIED data cluster: l2_entry=8000000885b30000 refcount=2
The following inconsistencies were found and repaired:

  424996 leaked clusters
  36838 corruptions

Double checking the fixed image now...
No errors were found on the image.
524288/524288 = 100.00% allocated, 10.45% fragmented, 0.00% compressed clusters
Image end offset: 41744859136

UWAGA! Lepiej zrobić najpierw opcję LEAKS, a potem w ostateczności ALL.

qemu-img check disk.qcow2

No errors were found on the image.
524288/524288 = 100.00% allocated, 10.45% fragmented, 0.00% compressed clusters
Image end offset: 41744859136

Link do manuala: https://www.qemu.org/documentation/

Categories
PORADY

MikroTik DHCP Option 43 with ACS url

Serwer DHCP może wysłać za pomocą option 43 adres serwera ACS. Poniżej przykład dla MikroTika.

Gotowe! Teraz każde urządzenie, które obsługuje DHCP Option 43 pobierze wskazany adres serwera ACS i jest gotowe do profilowania (provisioning).

Categories
PORADY

GenieACS – manualny upload i download FW

Wysyłamy FW do GenieACS tutaj przykład dla DIR 825/EE:

curl -i 'http://[URL-to-ACS-server]:7557/files/DIR_825_1.0.2.bin' -X PUT --data-binary @"./2019.08.28-17.15_DIR_825AC_G1A_EU_1.0.2_release.bin" --header "fileType: 1 Firmware Upgrade Image" --header "oui: 58D56E" --header "productClass: Router" --header "version: 1.0.2"

Wersja obrazkowa obrazuje krok po kroku co trzeba wyklikać, aby wgrać nowy FW dla wybranego urządzenia.

Po zatwierdzeniu poleceniem Commit logi potwierdzają rozpoczęcie procedury aktualizacji FW.

==> /var/log/genieacs/genieacs-cmwp-access.log <== 
 2019-09-17T13:18:23.444Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: Inform; cpeRequestId="10" informEvent="6 CONNECTION REQUEST" informRetryCount=0 
 2019-09-17T13:18:23.459Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: ACS request; acsRequestId="16d3f5fc2c60000" acsRequestName="Download" acsRequestCommandKey="16d3f5fc2c60000" 
 2019-09-17T13:18:24.226Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: Script: SERIAL not valid: QXNN1IA001843 
 2019-09-17T13:18:24.238Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: ACS request; acsRequestId="16d3f5fc2c60100" acsRequestName="GetParameterNames" 
 2019-09-17T13:18:24.289Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: Script: SERIAL not valid: QXNN1IA001843 
 ==> /var/log/genieacs/genieacs-fs-access.log <== 
 2019-09-17T13:18:25.023Z [INFO] 1.2.3.4: Fetch file; filename="DIR_825_1.0.2.bin" 
Categories
PORADY

GenieACS configs parameters

WORKER_PROCESSES

let workerCount = config.get(${service.toUpperCase()}_WORKER_PROCESSES);
if (!workerCount) workerCount = Math.max(2, require("os").cpus().length);

Define how many process are started/forked (default: 2 per CPU)

MAX_CONCURRENT_REQUESTS

Define how many concurrent requests are being handled (default 20)

PRESETS_CACHE_DURATION

You shouldn’t usually worry about this. Dig into the code if you need to know more “start with a grep -R PRESETS_CACHE_DURATION *”

TASK_PARAMETERS_BATCH_SIZE = GPV_BATCH_SIZE (= default 32)

How many GET PARAMETER VALUES per Request

źródło: http://lists.genieacs.com/pipermail/users/2019-February/002436.html

Categories
KONFIGURACJA PORADY

Kompedium wiedzy o nginx

Kopara opadnie jak zobaczysz formę i ogrom materiałów jakie zostały zgromadzone o nginx.

https://github.com/trimstray/nginx-admins-handbook

Categories
ISP PORADY

Tawk.to darmowy czat na stronę

Dlaczego tawk.to a nie Smartsupp ?

Powód był prozaiczny Smartsupp nie pokazuje adresu IP rozmówcy (bynajmniej w darmowej wersji). Stąd po krótkich poszukiwaniach na horyzoncie pojawił się Tawk.

Aktualnie jest w fazie wewnętrznych testów, ale lada dzień zastąpi Smartsupp.

Tawk oferuje funkcjonalności premium za darmo. Co też ma nie małe znaczenie dla strony, gdzie ilość rozmów nie przekracza kilku dziennie.

Funkcjonalności Tawk: https://www.tawk.to/features/

Reasumując zdecydowanie polecam aplikację Tawk.to