MariaDB: Could not increase number of max_open_files to more than 1024

Mamy problem, a raczej ostrzeżenie.

mysqld[776]: 2019-10-04 11:39:53 0 [Warning] Could not increase number of max_open_files to more than 1024 (request: 4186)
mysqld[776]: 2019-10-04 11:39:53 0 [Warning] Changed limits: max_open_files: 1024 max_connections: 151 (was 151) table_cache: 421 (was 2000)

Jak sprawdzić aktualną wartość max_open_files ?

SHOW VARIABLES LIKE 'open_files_limit';
+------------------+-------+
| Variable_name  | Value |
+------------------+-------+
| open_files_limit | 1024 |
+------------------+-------+

Procedura naprawy wygląda następująco.

cp /usr/lib/systemd/system/mariadb.service /etc/systemd/system
mkdir /etc/systemd/system/mariadb.service.d/
nano /etc/systemd/system/mariadb.service.d/limits.conf
cd /etc/systemd/system/mariadb.service.d/
echo "[Service]" >> limits.conf
echo "LimitNOFILE=4186" >> limits.conf
systemctl daemon-reload
systemctl restart mariadb

Werifikujemy w logach czy nie ma żadnych ostrzeżeń lub błędów. Sprawdzamy obecną wartość max_open_files

SHOW VARIABLES LIKE 'open_files_limit';
+------------------+-------+
| Variable_name  | Value |
+------------------+-------+
| open_files_limit | 4186 |
+------------------+-------+

Naprawianie obrazu dysku Qcow2

Prawdopodobnie mój obraz ucierpiał z powodu dużego obciążenia operacjami I/O mimo, iż miałem Virtio-SCSI: https://forum.proxmox.com/threads/qcow2-corruption-after-snapshot-or-heavy-disk-i-o.32865/

qemu-img check disk.qcow2

ERROR OFLAG_COPIED data cluster: l2_entry=8cfdb0000 refcount=1

43782 errors were found on the image.
Data may be corrupted, or further writes to the image may corrupt it.

424996 leaked clusters were found on the image.
This means waste of disk space, but no harm to data.
524288/524288 = 100.00% allocated, 10.45% fragmented, 0.00% compressed clusters
Image end offset: 41744859136

If -r is specified, qemu-img tries to repair any inconsistencies found during the check. -r leaks repairs only cluster leaks, whereas -r all fixes all kinds of errors, with a higher risk of choosing the wrong fix or hiding corruption that has already occurred.

qemu-img check -r all disk.qcow2

Repairing OFLAG_COPIED data cluster: l2_entry=8000000885b30000 refcount=2
The following inconsistencies were found and repaired:

  424996 leaked clusters
  36838 corruptions

Double checking the fixed image now...
No errors were found on the image.
524288/524288 = 100.00% allocated, 10.45% fragmented, 0.00% compressed clusters
Image end offset: 41744859136

UWAGA! Lepiej zrobić najpierw opcję LEAKS, a potem w ostateczności ALL.

qemu-img check disk.qcow2

No errors were found on the image.
524288/524288 = 100.00% allocated, 10.45% fragmented, 0.00% compressed clusters
Image end offset: 41744859136

Link do manuala: https://www.qemu.org/documentation/

8h siedzenia na tyłku

Nieeeeeee!

Trzeba się ruszać i ruszam się ja 🙂

GARMIN

STRAVA

ENDOMONDO

Dłuuuuugo zwlekałem, ale od 19 lipca 2019 roku ruszyła maszyna.

Biegam codziennie chyba, że… nie wiem co! 🙂

Polecam tutaj YT kanał HellahGood, który mnie zmotywował do codziennego biegania.

Poprzeczka została ustalono na minimum 2km dziennie! Warto ustalić realne cele i je konsekwetnie realizować. Mróz, wiatr, deszcz, wczesne wstawanie, jeśli Twój cel staje się nawykiem nic nie stoi na przeszkodzie.

Pobudka, ubierasz sie i skoro już się ubrałeś to idziesz biegać nie zastanwiasz sie tylko rób swoje np. biegaj lub spaceruj.

Pamietaj w miarę jedzenia apetyt rośnie.

GenieACS – manualny upload i download FW

Wysyłamy FW do GenieACS tutaj przykład dla DIR 825/EE:

curl -i 'http://[URL-to-ACS-server]:7557/files/DIR_825_1.0.2.bin' -X PUT --data-binary @"./2019.08.28-17.15_DIR_825AC_G1A_EU_1.0.2_release.bin" --header "fileType: 1 Firmware Upgrade Image" --header "oui: 58D56E" --header "productClass: Router" --header "version: 1.0.2"

Wersja obrazkowa obrazuje krok po kroku co trzeba wyklikać, aby wgrać nowy FW dla wybranego urządzenia.

Po zatwierdzeniu poleceniem Commit logi potwierdzają rozpoczęcie procedury aktualizacji FW.

==> /var/log/genieacs/genieacs-cmwp-access.log <== 
 2019-09-17T13:18:23.444Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: Inform; cpeRequestId="10" informEvent="6 CONNECTION REQUEST" informRetryCount=0 
 2019-09-17T13:18:23.459Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: ACS request; acsRequestId="16d3f5fc2c60000" acsRequestName="Download" acsRequestCommandKey="16d3f5fc2c60000" 
 2019-09-17T13:18:24.226Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: Script: SERIAL not valid: QXNN1IA001843 
 2019-09-17T13:18:24.238Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: ACS request; acsRequestId="16d3f5fc2c60100" acsRequestName="GetParameterNames" 
 2019-09-17T13:18:24.289Z [INFO] 1.2.3.4 58D56E-Router-QXNN1IA001843: Script: SERIAL not valid: QXNN1IA001843 
 ==> /var/log/genieacs/genieacs-fs-access.log <== 
 2019-09-17T13:18:25.023Z [INFO] 1.2.3.4: Fetch file; filename="DIR_825_1.0.2.bin" 

GenieACS configs parameters

WORKER_PROCESSES

let workerCount = config.get(${service.toUpperCase()}_WORKER_PROCESSES);
if (!workerCount) workerCount = Math.max(2, require("os").cpus().length);

Define how many process are started/forked (default: 2 per CPU)

MAX_CONCURRENT_REQUESTS

Define how many concurrent requests are being handled (default 20)

PRESETS_CACHE_DURATION

You shouldn’t usually worry about this. Dig into the code if you need to know more “start with a grep -R PRESETS_CACHE_DURATION *”

TASK_PARAMETERS_BATCH_SIZE = GPV_BATCH_SIZE (= default 32)

How many GET PARAMETER VALUES per Request

źródło: http://lists.genieacs.com/pipermail/users/2019-February/002436.html

GenieACS na początek teoria